Ngày 26/9, Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho cán bộ ở các Ban của T.Ư Hội.

IMG_3816
Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu cùng lãnh đạo các ban, đơn vị chúc mừng các đồng chí được điều động và bổ nhiệm.

Theo đó, ông Trần Quốc Hùng thôi giữ chức Trưởng ban Phòng ngừa và ứng phó thảm họa để tập trung làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch T.Ư Hội.

Ông Đặng Minh Tiến, Chánh Văn phòng T.Ư Hội – thôi giữ chức Chánh văn phòng và chuyển sang làm Trưởng ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam;

Bà Phạm Thị Hà Chiên, Trưởng ban Đối ngoại Phát triển T.Ư Hội – thôi giữ chức Trưởng ban Đối ngoại Phát triển, chuyển sang làm Chánh văn phòng;

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam T.Ư Hội thôi giữ chức Trưởng ban Công tác xã hội - Quỹ Da cam, chuyển sang làm Trưởng ban Phòng ngừa và ứng phó thảm họa;

Bà Lương Thị Hồng Thúy, Phó Trưởng ban Đối ngoại và Phát triển được bổ nhiệm làm Phó Trưởng ban - Phụ trách ban Đối ngoại và Phát triển.

Chủ tịch T.Ư Hội Nguyễn Thị Xuân Thu đã chúc mừng các đồng chí và tin tưởng với cương vị mới, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy có hiệu quả năng lực, kinh nghiệm của mình cùng tập thể cán bộ, nhân viên của T.Ư Hội đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hồng Loan / Baonhandao