(NĐ&ĐS) - Trong 2 ngày 18 - 19/9, tại thành phố Vinh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai “Đánh giá năng lực tổ chức tỉnh, thành Hội” (BOCA).

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực tổ chức và khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” do Hội Chữ thập đỏ Mỹ tài trợ.

th4
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự có đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đại diện báo cáo viên, đánh giá độc lập đến từ Hà Nội, Quảng Trị; Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Hội Chữ thập đỏ tỉnh, lãnh đạo, cán bộ 4 huyện trọng điểm Tương Dương, Quế Phong, Nam Đàn, Nghi Lộc và đại diện cán bộ lãnh đạo xã và Chữ thập đỏ xã Nghi Thiết (Nghi Lộc), Nam Cường (Nam Đàn), đại diện tình nguyện viên.

Tại Hội nghị, các cán bộ Hội Chữ thập đỏ đã được nghe giới thiệu về “Đánh giá nâng cao năng lực xây dựng tổ chức Hội các cấp” (viết tắt là BOCA); triển khai đánh giá BOCA tại địa bàn và lập kế hoạch thực hiện, hoàn chỉnh kế hoạch BOCA tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và xác định ưu tiên trong phát triển Hội cấp cơ sở, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm tăng cường duy trì bền vững năng lực hoạt động của Hội cấp cơ sở và nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng.

BOCA là một bộ công cụ tự đánh giá được xây dựng cho cấp Hội cơ sở để xác định và đánh giá điểm mạnh, giới hạn và thách thức trong nhiều khía cạnh liên quan đến năng lực tổ chức. Bộ công cụ tập trung vào đánh giá năng lực, cơ cấu tổ chức và các điều kiện cơ bản được coi là cốt lõi mà một Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở cần để có thể hoạt động tốt.

Kim Oanh