(NĐ&ĐS) - Sáng ngày 5/6, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo Nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tại Cụm thi đua số 3 – Các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Tham dự hội nghị có ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam; ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của T.Ư Hội CTĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua số 3 – Các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

IMG_1419
Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Sau 10 năm thực hiện Cuộc vận động đã khảo sát, vận động trợ giúp trên 1 triệu 140 nghìn hồ sơ “địa chỉ nhân đạo”, với tổng giá trị trên 2.980 tỷ đồng. Trong đó, trên 50% địa chỉ do Hội CTĐ trực tiếp trợ giúp, gần 50% số còn lại do các tổ chức, cá nhân khác trợ giúp.

 

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam cho biết: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được thực hiện đến nay là năm thứ 10. Cụm thi đua số 3 các tỉnh đồng bằng sông Hồng được Ban chấp hành T.Ư Hội giao cho làm tham mưu, chỉ đạo điểm Cuộc vận động và cuộc hội thảo này vừa đưa ra đánh giá vừa đưa ra các mô hình tiêu biểu trong cụm để chuẩn bị cho lễ tổng kết toàn quốc Cuộc vận động này vào tháng 1/2019. 

IMG_1446
IMG_1441
IMG_1449
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã khẳng định Cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” được triển khai thực hiện đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành T.Ư Hội CTĐ Việt Nam trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào CTĐ các cấp.

Nhằm đảm bảo cho cuộc vận động ngày càng hiệu quả, lâu dài và bền vững, các đại biểu cho rằng, cần phải phát huy tốt vai trò phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tiếp tục tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm để Cuộc vận động được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa Cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc. Nâng cao vai trò của tổ chức Hội các cấp trong việc xây dựng, lập hồ sơ “Địa chỉ nhân đạo” và cầu nối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện Cuộc vận động; Kịp thời phát hiện và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, mang tính chất bền vững và trợ giúp cho nhiều đối tượng…

Hồng Loan