(NĐ&ĐS) - Ngày 11-12/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình tổ chức lớp tập huấn quy trình cứu trợ tiền mặt cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, Đội Ứng phó thiên tai thảm họa các xã dự án là Khoan Dụ, Yên Bồng và Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy.

IMG_20190711_134921
Toàn cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nằm trong dự án “Nâng cao năng lực của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong quản lý rủi ro thiên tai, sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe trong tình huống khẩn cấp” do Hội Chữ thạp đỏ tỉnh Hòa Bình triển khai.

IMG_20190711_134902
Các học viên thảo luận nhóm.

Mục đích lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh, huyện, xã và hội viên, tình nguyện viên, Đội Ứng phó thiên tai thảm họa 3 xã tham gia dự án các kiến thức, kỹ năng về Lập chương trình cứu trợ tiền mặt, các loại hình cứu trợ tiền mặt, các hình thức cấp phát, các lĩnh vực can thiệp; Hướng dẫn quy trình cứu trợ tiền mặt đa mục đích, lựa chọn địa bàn và đối tượng hưởng lợi; Quy trình cứu trợ tiền mặt cho nhà ở và sinh kế...

Hương Dung