(NĐ&ĐS) - Nếu cảm thấy điểm số không đúng với số điểm mà mình chắc chắn, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo để được chấm lại bài thi.

Thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo tính từ thời điểm công bố kết quả thi, tức từ ngày 11 đến 20/7.

Nơi nộp, thời gian nộp đơn phúc khảo

Điều 30 của Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT quy định thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó.

Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại chính trường phổ thông, nơi các em đăng ký dự thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi. Sau đó, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ cập nhật vào phần mềm quản lý thi, gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và tự luận cho Sở Giáo dục để Sở tập hợp, gửi danh sách đến các hội đồng thi.

thu tuc phuc khao bai thi thpt quoc gia 2018
Các mốc thời gian thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh cần như. Đồ họa: Tạ Lư

Nguyên tắc lấy điểm chấm phúc khảo

Với bài thi trắc nghiệm

- Đối với bài thi trắc nghiệm, việc chấm lại được thực hiện khi có mặt đầy đủ thành viên của tổ chấm phúc khảo và bộ phận giám sát. Bài thi sẽ được đối chiếu từng câu hỏi đã tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính.

- Nếu có sai lệch, tổ chấm phúc khảo sẽ in phiếu chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu hồ sơ, đồng thời xác định nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch. Khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

thu tuc phuc khao bai thi THPT quoc gia 2018
Việc chấm phúc khảo bài thi phải được hoàn thành chậm nhất ngày 28/7 - Ảnh minh họa

Với bài thi tự luận

- Đối với bài thi tự luận, các hội đồng thi tổ chức chấm lại theo hướng dẫn, đảm bảo đúng nguyên tắc hai cán bộ chấm độc lập trên một bài thi và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

- Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo.

- Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có chênh lệch thì rút bài thi giao cho cán bộ thứ ba chấm.

- Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

- Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

- Nếu điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Việc chấm phúc khảo bài thi phải được hoàn thành chậm nhất ngày 28/7 và công đoạn xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo phải được hoàn thành trong hai ngày sau đó.

Tình Thương