(NĐ&ĐS) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa đưa ra dự thảo Ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông.

Theo dự thảo quy định, Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông phải đạt được 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí. Việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Đánh giá, xếp loại dựa trên năng lực, quá trình và kết quả làm việc của hiệu trưởng. Ngoài ra còn dựa trên ý kiến của tập thể giáo viên, nhân viên trong trường; ý kiến của cha mẹ học sinh, cộng đồng và ý kiến đánh giá, kết luận của cơ quan quản lý giáo dục cấp trên trực tiếp.

2
Việc tự đánh giá đối với mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện mỗi năm một lần gắn với xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên hàng năm của cá nhân. (Ảnh minh họa).

Cụ thể, hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường có kế hoạch, quy trình thực hiện chuyên nghiệp và hiệu quả; chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nếp sống văn hóa trong nhà trường chuẩn mực, bền vững; tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong giáo dục học sinh, phát triển nhà trường và cộng đồng.

Đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo Chuẩn được thực hiện thông qua việc đánh giá từng tiêu chí và xem xét các minh chứng liên quan. Mỗi tiêu chí được đánh giá thành 3 mức phát triển năng lực, thấp nhất là đạt chuẩn mức 1 và cao nhất là đạt chuẩn mức 3. Các mức cụ thể là:

Mức 1. Đạt: Hiểu khái niệm, nguyên tắc; thực hiện nhiệm vụ theo quy định một cách độc lập song chưa có nhiều kinh nghiệm.

Mức 2. Khá: Đạt các yêu cầu của mức 1; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả, thành thạo; có thể hướng dẫn đồng nghiệp; có nhiều kinh nghiệm.

Mức 3. Tốt: Đạt các yêu cầu của mức 2; vượt qua khó khăn để vươn lên; đổi mới, sáng tạo; thường xuyên đánh giá để điều chỉnh các hoạt động của nhà trường phù hợp với thực tiễn.

Phòng GD&ĐT sẽ chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường tiểu học, trường THCS, trường liên cấp tiểu học và THCS.

Sở GD&ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường THPT, trường liên cấp THCS và THPT. Bộ GD&ĐT chủ trì đánh giá hiệu trưởng trường dự bị đại học và các trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục Đại học, các Viện, Học viện đánh giá hiệu trưởng các trường phổ thông chuyên, trường phổ thông thực hành trực thuộc.

Việc tự đánh giá đối với mỗi hiệu trưởng, phó hiệu trưởng được thực hiện mỗi năm một lần gắn với xây dựng kế hoạch học tập bồi dưỡng thường xuyên hàng năm của cá nhân. Cơ quan cấp trên 3 năm đánh giá 1 lần, đánh giá giữa nhiệm kỳ và cuối nhiệm kỳ hiệu trưởng. Thời điểm các sở GD&ĐT chuẩn bị và tổ chức đánh giá hiệu trưởng là cuối năm học, thời gian cụ thể do địa phương chủ động.

Tình Thương