(NĐ&ĐS) - Học viện Báo chí và tuyên truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. Theo đó, trường lấy điểm chuẩn thấp nhất là 16 và cao nhất là 33,75.

Năm 2019, trường đào tạo và tuyển sinh 39 ngành. Điểm chuẩn cụ thể như sau:

hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-1
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-2
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-3
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-7
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-4
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-5
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-6
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-7
hoc-vien-bao-chi-tuyen-truyen-8

 

MT