(NĐ&ĐS) - Sau khi có điểm thi THPT Quốc gia 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm của các thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018. Đây là số liệu quan trọng để thí sinh tham khảo.

Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Chiều 11/7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm của các thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018.
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học, cao đẳng 2018
Hoàng Cường