(NĐ&ĐS) - Sau khi chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019 vào sáng 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm các môn thi, bài thi.

pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-1
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-2
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-3
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-4
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-5
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-6
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-7
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-8
pho-diem-thi-thpt-quoc-gia-2019-9
Phổ điểm các môn thi THPT Quốc gia 2019.
Ngọc Phương