(NĐ&ĐS) - Có 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và 733 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (đối với các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) do hội đồng cấp tỉnh/thành phố gửi hội đồng chuyên môn cấp Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố danh sách Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai do hội đồng cấp tỉnh, TP gửi hội đồng chuyên ngành cấp bộ.

van-hoa-phi-vat-the
Xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần.

Theo đó, có 103 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân và 733 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (đối với các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể) do hội đồng cấp tỉnh/thành phố gửi hội đồng chuyên môn cấp Bộ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  cho biết, các cá nhân được đề nghị xét tặng hai loại danh hiệu (nghệ nhân nhân dân và nghệ nhân ưu tú) là những người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình di sản văn hóa phi vật thể: nghệ thuật trình diễn dân gian (âm nhạc, múa, sân khấu…), ngữ văn dân gian (dân ca, sử thi, hò, vè…), tập quán xã hội và tín ngưỡng (hương ước, nghi lễ…), tri thức dân gian (ẩm thực, trang phục…), nghề thủ công truyền thống…

Năm nay, số hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực ngữ văn dân gian, tri thức dân gian (ẩm thực) chiếm số lượng ít nhất: chỉ có 2/103 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 10/733 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú cho lĩnh vực ẩm thực.

Trước đó, năm 2015, có 600 cá nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú và truy tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân cho 17 cá nhân.

Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tổ chức định kỳ 3 năm/lần.

Minh Tâm