(NĐ&ĐS) -HĐND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 678/HĐND-KTNS cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

Thường trực HĐND TP. Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường đê tả Đuống và đê hữu Đuống với tổng chiều dài hơn 12km.

duongde-ta-duong-1514481901

Cụ thể: Xây dựng tuyến đường đê đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng dài 5.440m được đầu tư phân kỳ, giai đoạn đầu nâng cấp lại tuyến đê và tuyến gom dưới chân đê.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 168,452 tỷ đồng từ ngân sách thành phố (vốn vay ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi). Nguồn vốn hoàn trả vốn vay ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi từ nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đối với 24 khu đất trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Đồng thời xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống từ Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi dài 6.700m với có tổng mức đầu tư dự kiến 107,972 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2017 - 2020.

HĐND TP. Hà Nội yêu cầu UBND huyện Gia Lâm rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, lựa chọn phương tiện, giải pháp kỹ thuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện.

Tình Thương