Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị.

12_KSZG
Ảnh minh họa

Cụ thể, theo dự thảo, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Hệ thống đường sắt đô thị khi kinh doanh, khai thác phải có chứng nhận an toàn hệ thống theo quy định của pháp luật.

3. Có bộ phận phụ trách công tác an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt, công tác an toàn vận tải đường sắt.

4. Điều kiện về nhân lực: Có ít nhất 2 người quản lý, điều hành doanh nghiệp trong đó có 1 người có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt; 1 người có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt.

Bên cạnh đó, người phụ trách bộ phận an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt có trình độ đại học về chuyên ngành xây dựng công trình đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt. Cán bộ phụ trách bộ phận an toàn vận tải đường sắt có trình độ đại học về chuyên ngành vận tải đường sắt và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trực tiếp về quản lý, khai thác vận tải đường sắt. Các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do doanh nghiệp quản lý hoặc đi thuê của doanh nghiệp khác phải có bằng, chứng chỉ đạo tạo chuyên môn phù hợp với chức danh đảm nhận.

5.  Các phương tiện giao thông đường sắt thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc do doanh nghiệp đi thuê phải có đủ giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực.

6. Có hợp đồng bảo hiểm hành khách theo quy định của pháp luật về bảo hiểm.

Minh Quân / Baonhandao.vn