(NĐ&ĐS) - Nằm trên địa bàn huyện Đan Phượng (huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của Hà Nội), cán bộ cùng nhân dân xã Tân Lập đã cùng nhau triển khai, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo mô hình sản xuất mới.

Phát huy kinh nghiệm và kết quả đạt được, nhân dân và cán bộ xã Tân Lập cùng nhau quyết tâm giữ vững danh hiệu xã chuẩn NTM đến năm 2020. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của nhân dân.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của BCĐ Chương trình 02 của Thành phố Hà Nội, trực tiếp của Huyện ủy - UBND huyện Đan Phượng, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lập đã đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ xã đến thôn tạo sự đồng thuận cao, làm nên một sức mạnh tổng hợp góp phần vào thành công của Chương trình Xây dựng NTM của xã hiện nay.

UBND-xa-tan-lap
Trụ sở UBND xã Tân Lập.

Trong thời gian qua, xã đã thực hiện tốt kế hoạch đặt ra, UBND xã đã tập trung chỉ đạo HTX Nông nghiệp, các cụm dân cư, và phối hợp với Xí nghiệp Thủy nông Đan Hoài thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất năm 2018. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sang trồng hoa và cây ăn quả, tiếp tục duy trì và phát triển chăn nuôi đảm bảo đầu con và trọng lượng xuất chuồng. Triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và không có dịch bệnh phát sinh. Không những vậy, xã Tân Lập còn thực hiện đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”. Chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực. Duy trì, chăm sóc, bảo vệ tuyến đường có hoa, vườn hoa sân chơi tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Xã cũng phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch và tổ chức xin ý kiến đóng góp vào quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 Trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay đã được UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn. Công tác điều chỉnh đề án NTM đang trong quá trình chỉ định đơn vị làm công tác điều chỉnh đề án xây dựng NTM.

Để phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất, chính quyền xã Tân Lập cũng tích cực tuyên truyền động viên nhân dân chủ động, tích cực khắc phục khó khăn chung để duy trì nghề hiện có và phát triển nghề mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương. Các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động cơ bản giữ ổn định, năng suất, chất lượng sản phẩm được nâng cao, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu nhập cho người lao động.

Các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, hàng hóa phong phú, đa dạng, tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa tiêu dùng. Triển khai các khẩu hiệu, băng zôn tuyên truyền tại khu trung tâm xã và các trục giao thông chính, đôn đốc các đơn vị, cụm dân cư, tổ dân phố và nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tổng vệ sinh các tuyến đường giao thông chính, đường làng, ngõ xóm, không tập kết nguyên vật liệu xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa, các điểm di tích….

Không những vậy, xã tập trung cao trong công tác vận động bà con phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh mô hình trồng hoa. Trên địa bàn xã hiện đã được 94,0 ha đất trồng lúa chuyển sang làm mô hình trồng hoa đạt kết quả cao, 15,5 ha đất lúa chuyển sang mô hình đất lúa - cá. Mô hình phát triển trang trại cũng được đẩy mạnh theo nhu cầu sinh hoạt của người dân là dùng thực phẩm sạch. Trên toàn xã có 16,47 ha hoạt động theo mô hình vườn - ao - chuồng.

Đạt được kết quả như trên, cán bộ cũng như người dân xã Tân Lập đã có quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục của cấp ủy, chính quyền, nhất là có vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và của Ban chỉ đạo để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng với sự quan tâm của toàn xã hội. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong việc dẫn dắt và thúc đẩy thực hiện Chương trình NTM.

Nguyễn Hương - Hoài Nam