(NĐ&ĐS) - Xã Châu Thái, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An là vùng đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 của Chính phủ. Nhiều năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Châu Thái đã có nhiều nỗ lực trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao

Châu Thái là xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, nằm ở phía Tây của huyện Quỳ Hợp. Xã có ba dân tộc cùng sinh sống đó là Thái, Kinh, Thổ, trong đó dân tộc Thái chiếm 74.6%, nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.

Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương quan tâm hỗ trợ, đầu tư phát triển miền núi bằng các chương trình dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, chính sách xã hội cho người nghèo, các nguồn vay vốn ưu đãi đã tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội.

nong-thon-moi-2
Nhà tình thương của bà Lô Thị Yết (78 tuổi) là hộ nghèo của xã.

Trong 2 năm 2016-2017, tỷ lệ nghèo trong xã còn khá cao (năm 2016 là 30.91%, 2017 là 27.26%). Năm vừa qua thiên tai, dịch bệnh và suy giảm kinh tế đã tác động, ảnh hưởng lớn đến công tác đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Châu Thái đã quyết tâm, tập trung nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành vượt mục tiêu giảm nghèo mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng đã đề ra là giảm 2-3% và huyện giao từ 4-5% (từ 30.91% xuống còn 27.26%).

Trong 477 hộ nghèo toàn xã, có 56 hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà tạm bợ, dột nát, xuống cấp chiếm 12%; 81 hộ nghèo thiếu vốn sản xuất; 90 hộ thiếu đất sản xuất; 25 hộ có người thường xuyên đau ốm nặng; 116 hộ có lao động nhưng không có việc làm ổn định và 116 hộ không biết cách làm ăn.

Khó khăn trong xây dựng thiết chế văn hóa

Xã Châu Thái có 23 thôn bản nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều xóm bản chưa có nhà văn hóa hoặc nhà văn hóa tạm bợ, mới chỉ có 6/23 thôn được xây dựng và sửa chữa mới. Nhiều thôn bản không có khu sinh hoạt, sân chơi văn hóa, thể dục thể thao mà đang phải mượn hoặc sử dụng nhà ở của dân. Đầu năm 2017, UBND xã đã chỉ đạo xóm Hưng Long hoàn thành các chỉ tiêu còn lại về môi trường, y tế và văn hóa, xây dựng nhà văn hóa Hưng Long, đến quý III xóm đã đón nhận xóm đạt chuẩn Nông thôn mới. Cũng trong thời gian này, xã đã thành lập đoàn để rà soát các tiêu chí xây dựng NTM xóm Thái Lâm.

nong-thon-moi-1
Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Muộng - xã Châu Thái xuống cấp và không đủ diện tích đang cần được xây dựng lại.

Trong năm 2017, do nguồn vốn xây dựng nông thôn mới còn hạn hẹp, nên đã huy động vốn lồng ghép xây dựng gồm các công trình là: Xây dựng nhà văn hóa cộng đồng xóm Hưng Long, Bản Lòng, Thái Quang; làm đường giao thông từ Tam Thành đến cầu Bản Tiệng - Đồng Hin dài 1,977 km; xây dựng  mương Cố, xóm Bản Cố - Noong ôn - Bản Hạt; xây dựng mương Toòng, xóm Bản La; xây dựng mương Hin, xóm Đồng Hin, Tam Thành; Xây dựng mương Lòng, xóm Bản Lòng, Hộc Mợ.

Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và bà con nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, nhiều năm qua trong công tác phát triển kinh tế xã hội, Châu Thái đã có nhiều thành tích đáng khích lê. Cái khó của Châu Thái là nguồn lực đầu tư xây dựng NTM còn nhiều khó khăn. Châu Thái rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp, các ban ngành, đặc biệt là sự đầu tư của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong vấn đề xóa đói giảm nghèo bền vững, phấn đấu đưa Châu Thái nhanh hoàn thành mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Nam Đặng