(NĐ&ĐS) - Năm 2019, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của chính quyền các cấp các ngành, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển và đạt được thành tích đáng khích lệ.

Năm 2019 là một năm đầy khó khăn của huyện Tuyên Hóa. Trong năm này, Tuyên Hóa gặp phải nhiều khó khăn đan xen từ hạn hán kéo dài, tình trạng xâm nhập mặn, bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng, bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

images582797_anh01
Diện mạo huyện Tuyên Hóa ngày càng thay đổi theo hướng tích cực (Ảnh CTV).

Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 của huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Các nhiệm vụ kinh tế ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng; lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống của nhân dân được nâng lên; diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi.

Cụ thể, năm 2019 kinh tế toàn huyện tiếp tục tăng trưởng 10,5%, tổng giá trị sản xuất ước đạt 65,076 tỷ đồng, đạt 116,7% kế hoạch năm. Cơ cấu kinh tế Nông - lâm - thủy sản tiếp tục giảm, thay vào đó là tín hiệu tích cực từ cơ cấu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ. Kết thúc năm 2019 có 18/19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Không chỉ tăng trưởng về mặt kinh tế, trong năm qua huyện Tuyên Hóa cũng đã tập trung thực hiện tốt các chính sách xã hội, trợ cấp cho nhân dân. Chỉ đạo giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được quan tâm.

Bên cạnh đó, đời sống tinh thần của người dân cũng được chính quyền hết sức chăm lo. Nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Công tác quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn được quan tâm và đạt kết quả cao.

Việc "chuyển hóa” được khó khăn biến cái khó thành động lực phát triển kinh tế - xã hội là kết quả của sự vào cuộc kịp thời của chính quyền, các cấp ban ngành cùng sự chung tay đồng lòng của các tổ chức, tập thể và người dân huyện Tuyên Hóa.

Trong năm tới, huyện Tuyên Hóa tiếp tục quyết tâm phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, từ tỉnh, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời huy động nội lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế một cách bền vững gắn với công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống người dân.

PV