(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1/1/2017, cơ chế quản lý đối với các trạm y tế cấp xã trên toàn tỉnh Hòa Bình đã có những thay đổi. Theo đó, các trạm y tế xã sẽ thuộc sự quản lý của Trung tâm y tế huyện, mọi chế độ, nguồn chi trả cho nhân viên các trạm y tế sẽ do TTYT huyện thực hiện.

Những vấn đề sai sót về nguyên tắc đối với việc chậm chi trả tiền công khám BHYT quý IV năm 2016 cho các trạm y tế xã (khi các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Lương Sơn chưa sáp nhập về Trung tâm y tế huyện Lương Sơn), làm rõ những nội dung thay đổi về hình thức, cơ chế quản lý của Trung tâm y tế huyện Lương Sơn đối với các trạm y tế xã theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ khi các trạm y tế xã được sáp nhập về Trung tâm y tế huyện Lương Sơn (theo Quyết định số 2921/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hòa Bình ngày 16/11/2016) đã được ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, thông tin trong buổi làm việc với phóng viên Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống.

Theo ông Khánh, những bất cập trong việc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam khoán quỹ BHYT cho tỉnh Hòa Bình theo nguyên tắc quỹ năm sau thấp hơn quỹ năm trước là sự bất hợp lý. Nguyên tắc khoán quỹ BHYT năm sau thấp hơn năm trước đã khiến cho các cơ sở khám chữa bệnh thường xuyên rơi vào tình trạng nợ đối với đơn vị cung cấp thuốc. Không những vậy, việc khoán quỹ bất hợp lý còn ảnh hưởng đến chế độ của nhân viên y tế.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do chậm chi trả tiền công khám BHYT quý IV năm 2016 cho nhân viên y tế tại huyện Lương Sơn, ông Trần Quang Khánh cho biết, lý do chi trả muộn tiền công khám quý IV năm 2016 là do đó là thời điểm thay đổi về mô hình quản lý đối với các trạm y tế xã, dẫn đến đơn vị lúng túng trong việc giải quyết.

Ông Trần Quang Khánh phân tích, từ ngày 1/1/2017, TTYT huyện Lương Sơn sẽ tiếp quản các trạm y tế cấp xã theo Nghị định 117/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, cán bộ, viên chức của các trạm y tế xã sẽ thuộc TTYT huyện Lương Sơn quản lý. Giám đốc TTYT huyện Lương Sơn toàn quyền quyết định nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm y tế xã.

Trong khi trước đây, các trạm y tế xã tách biệt với TTYT huyện Lương Sơn, nhân sự khi đó thuộc Sở Y tế quản lý về chuyên môn nhưng các chế độ, lương thưởng lại thuộc quản lý của UBND cấp xã. 

Đối với việc khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT, cơ quan BHXH đều ký hợp đồng với Bệnh viện đa khoa huyện Lương Sơn. Từ đó, Bệnh viện ký hợp đồng với các trạm y tế xã theo kiểu "thuê khoán". Hay nói cách khác, các trạm y tế xã được Bệnh viện đa khoa huyện thuê để khám chữa bệnh cho bệnh nhân có BHYT.

Theo hợp đồng, việc thanh toán tiền sẽ được Bệnh viện chi trả thông qua tài khoản của UBND cấp xã, bởi các trạm y tế đều không có tài khoản. Sau đó, các nhân viên y tế thuộc trạm y tế sẽ nhận tiền khám chữa bệnh BHYT từ UBND cấp xã.

A1

Ông Trần Quang Khánh (trái) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và ông Lê Thanh Hà – Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Hòa Bình trao đổi với phóng viên.

Ông Khánh cũng cho biết thêm: Khi nhân viên các trạm y tế xã nằm dưới sự quản lý của TTYT huyện Lương Sơn thì toàn bộ nguồn kinh phí của trạm y tế xã nằm trong thẩm quyền quyết định của TTYT huyện Lương Sơn.

Trên nguyên tắc, các nhân viên trạm y tế xã vẫn được trả lương đầy đủ như trước đây. Mỗi trạm sẽ được ngân sách cấp cố định hàng năm một khoản chi thường xuyên theo quy định. Hiện mỗi trạm sẽ được cấp 75 triệu đồng/năm.

Đối với việc khám BHYT, đây là nhiệm vụ của các trạm y tế xã chứ không phải quan hệ thuê khoán như trước đây. Toàn bộ tiền công khám tại trạm nằm trong tổng nguồn thu của TTYT huyện và đều do Giám đốc TTYT huyện quản lý theo thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính.

Qua tìm hiểu, tổng nguồn thu từ việc khám chữa bệnh BHYT của TTYT huyện Lương Sơn sẽ được phân bổ như sau: 60% - 65% là để chi trả các chi phí trực tiếp như công cụ dụng cụ y tế, găng tay, gạc, nhân công, điện nước... Khoản thu còn lại sau khi trừ đi chi phí trực tiếp, TTYT huyện sẽ được phép trích lập 3 quỹ, bao gồm: 35% cho quỹ cải cách tiền lương; quỹ phát triển sự nghiệp y tế; quỹ thi đua khen thưởng.

Ba quỹ này được dùng để chi cho hoạt động chung của toàn bộ TTYT huyện (bao gồm cả các trạm y tế xã), các nhân viên y tế trong Bệnh viện và các trạm y tế đều được hưởng. Giám đốc TTYT huyện có quyền quyết định sử dụng tiền quỹ này để chi trả cho toàn bộ nhận viên y tế thuộc TTYT huyện.

Có thể thấy, từ năm 2017, cơ chế quản lý đối với các trạm y tế cấp xã trên địa huyện Lương Sơn nói riêng, trên toàn tỉnh Hòa Bình nói chung đã có những thay đổi nhất định. Theo đó, các trạm y tế xã sẽ thuộc sự quản lý của TTYT huyện, mọi chế độ, nguồn chi trả cho nhân viên các trạm y tế sẽ do TTYT huyện thực hiện.

Báo điện tử Nhân đạo & Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Bất cập về việc khoán quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trao đổi với phóng viên,bà Trần Thị Hường, Giám đốc BHXH Lương Sơn, cho biết: Giữa BHXH huyện và TTYT huyện sẽ ký hợp đồng chi trả tiền quỹ khám chữa bệnh BHYT và tiền sẽ được thanh toán theo từng quý.

Cụ thể, đầu mỗi quý, BHXH huyện sẽ ứng trước 80% tiền quỹ cho TTYT, 20% sẽ được thanh toán vào cuối quý. Các quý sau sẽ được "gối nhau" như vậy. 

Riêng quý IV, BHXH huyện vẫn ứng 80% tiền quỹ cho TTYT nhưng 20% còn lại và phần vượt quỹ sẽ phải thanh toán vào cuối quý II năm sau. Bởi trong quý I và quý II, TTYT huyện sẽ phải giải trình việc tăng, giảm tiền quỹ, mà phần lớn đều vượt quỹ. Sau khi BHXH họp và thẩm duyệt nguyên nhân, lý do vượt quỹ của TTYT huyện thì mới tiến hành thanh toán nốt 20% còn lại và phần vượt quỹ của TTYT huyện.

Đây chính là lý do vì sao quý III/2017, nhân viên các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Lương Sơn mới nhận được tiền công khám chữa bệnh BHYT.

Ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, cho biết: Việc khoán quỹ hàng năm của BHXH là bất hợp lý, bởi quỹ năm sau luôn thấp hơn quỹ năm trước. Điều này chính là nguyên nhân khiến cho hầu hết các TTYT huyện thuộc tỉnh Hòa Bình đều rơi vào tình trạng vượt quỹ khám chữa bệnh BHYT. 

Nguyễn Tuấn - Trần Hà