(NĐ&ĐS) - Nhiều hộ dân nhận giao khoán rừng cao su ở huyện Cư Mgar đang kêu cứu, cho rằng, cách quản lý của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing đẩy họ vào cảnh khốn khó...

“Nhập nhằng” hợp đồng giao khoán

Theo đơn tố cáo của 4 hộ dân Đặng Thị Khường, Cao Khả Bảo, Nguyễn Như Cảnh và Y Rê Niê, số tiền mà Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing (sau đây gọi là Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing) yêu cầu người dân nộp vào để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vườn cây cao su ở mức quá cao, khiến cho đời sống của các hộ dân rơi vào cảnh khó khăn.

Trường hợp của hộ dân Cao Khả Bảo nhận giao khoán 19,23 ha; giá thẩm định 4 tỷ 230 triệu đồng, trừ hết các giá trị theo Công ty đưa ra thì phải nộp vào tới 2 tỷ 578 triệu đồng.

Hay như một người dân đồng bào Y Rê Niê nhận giao khoán 7,94ha phải nộp vào tới 1 tỷ đồng.

Còn hộ ông Nguyễn Như Cảnh ký hợp đồng giao khoán với Công ty năm 2009 nhận giao khoán 5,61ha sau khi trừ hết thì phải nộp vào Công ty 579 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, khoảng 20 năm trước, ngày 27/10/1998 UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 2514/QĐ-UB về việc phê duyệt dự án khả thi: đầu tư phát triển cao su thiên nhiên-Lâm trường Buôn Wing thời kỳ 1996-2006. Hai mươi năm trôi qua, chưa biết hiệu quả kinh tế của dự án đến đâu, nhưng những hộ dân nhận giao khoán diện tích cao su để phát triển kinh tế đang rơi vào hoàn cảnh “khốn khó” vì cách xử lý công việc của lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing.

Từ năm 2002 - 2005, Công ty đã ký hợp đồng giao khoán 170ha cao su với thời hạn 50 năm cho 66 hộ dân. Các hộ nộp sản phẩm khoán theo từng năm.

BW1
Công ty TNHH MTV Lâm trường Buôn Wing.

Căn cứ theo Quyết định phê duyệt dự án của tỉnh thì khối lượng xây dựng chủ yếu nằm ở thời kỳ kiến thiết cơ bản và suất đầu tư cho 1 ha cao su (khai hoang, trồng mới và chăm sóc 6 năm) tính bình quân cho cả dự án là 30 triệu đồng/ha. Thế nhưng, tại Hợp đồng giao khoán vườn cây cao su được ký vào năm 2005 thì trong thời kỳ kiến thiết cơ bản được nâng lên 7 năm chứ không phải 6 năm như quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk và không đưa ra giá trị của 1ha cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.

Cũng theo Hợp đồng giao khoán, người được giao khoán nộp sản phẩm mủ cho Lâm trường theo số lượng xác định khi vườn cây bước vào giai đoạn khai thác, nhưng tại Phụ lục Hợp đồng số 1 có phần định mức giao khoán nộp sản phẩm mủ hàng năm lại bị bỏ trống.

Đặc biệt, Hợp đồng giao khoán quy định thời gian thực hiện là 50 năm kể từ ngày ký kết. Điều này là không được phép, bởi theo Quyết định số 1111 ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cho Cty thuê đất, thời hạn sử dụng đất muốn có được 50 năm thì phải tính từ 15/10/1993 (!?).

Vào các năm 2012, 2013 Công ty gặp khó khăn trong hoàn trả vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk. Do vậy, ngày 07/5/2013, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Văn bản số 2854/UBND-TCTM về việc xử lý vốn vay trồng cao su của Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing. Theo đó, cho phép Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing được chuyển nhượng lại vườn cây đang giao khoán cho các hộ dân, theo giá trị được cơ quan chức năng thẩm định đánh giá lại, để thu hồi vốn trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Sau đó, Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing đưa ra phương án chuyển nhượng vườn cây cao su, gây bức xúc cho các hộ dân như hiện nay. Theo đó, Công ty đưa ra mức giá thẩm định, (giá thẩm định được Công ty mời cơ quan thẩm định giá miền Nam thực hiện) quá cao khiến cho các hộ dân không biết phải lấy gì để nộp.

Suốt một thời gian dài qua, những người dân nhận giao khoán tại Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Lấy ra đầy đủ các biên bản giao khoán sản phẩm mủ cao su (cho đến những năm 2010, 2011), các hộ Đặng Thị Khường, Cao Khả Bảo, Nguyễn Như Cảnh và Y Rê Niê khẳng định họ nghiêm túc trong việc chăm sóc phát triển vườn cây cao su, thế nhưng lại bị đẩy vào tình thế khó khăn. Các hộ mong muốn Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing tính toán lại số tiền một cách phù hợp để họ nộp tiền nhận khoán, tiếp tục canh tác phát triển kinh tế.

Những dấu hiệu sai phạm

Bên cạnh những “nhập nhằng” trong Hợp đồng giao khoán ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing ký kết với các hộ dân giao khoán, thì Công ty này có một số hành vi xử lý công việc không đúng, bất hợp lý ảnh hưởng quyền lợi của người dân.

Bà Đặng Thị Khường trú tại số 50 thôn 1, xã Etar, huyện Cư Mgar đã tố cáo Công ty trong việc thu hồi và chuyển nhượng vườn cây cao su, cố ý hợp thức hóa quyền sử dụng đất cho người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể, gia đình Bà Khường nhận giao khoán vườn cây cao su với Lâm trường Buôn Wing năm 2005 với diện tích 5,75 ha gồm lô số 1,2,3,15a. Trong hợp đồng ban đầu năm 2005, không ghi Lô số 3 nhưng tất cả những mức giao khoán mà gia đình bà Khường nộp hàng năm đến năm 2010 đều tính cả Lô số 3.

Ngày 6/5/2016 gia đình bà Khường phát hiện ông Văn Sỹ Tiên đã dùng cưa máy phá bỏ toàn bộ số cây cao su trên Lô số 3 mà gia đình bà đã chăm sóc suốt 10 năm. Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 30/3/2016 Công ty TNHH MTV Lâm trường Buôn Wing có buổi làm việc với gia đình ông Văn Sỹ Tiên và đã ghi nhận rằng: “Trong quá trình chăm sóc, hộ gia đình đã lợi dụng lấn chiếm đất của Công ty năm 1999. Yêu cầu hộ ông Văn Sỹ Tiên phải nộp lại chi phí khai hoang, chi phí đầu tư, giá trị tài sản cho Công ty TNHH MTV Lâm trường Buôn Wing với tổng số tiền 26 triệu đồng”.

Rõ ràng, Công ty khẳng định hộ ông Văn Sỹ Tiên lấn chiếm đất. Công ty không có biện pháp chấm dứt hành vi lấn chiếm mà còn yêu cầu gia đình ông Tiên nộp tiền để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển, trong khi vẫn thu sản lượng mủ khoán hàng năm từ gia đình Bà Đặng Thị Khường (!?).

Và sau khi ông Tiên nộp 26 triệu đồng thì Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing lại giao diện tích đất lấn chiếm cho hộ Ông Văn Sỹ Tiên Lô số 3. Đây chính là việc hợp thức hóa cho ông Tiên phá bỏ vườn cây cao su, chiếm giữ  đất đã được gia đình bà Khường chăm sóc từ nhiều năm trước.

Không chỉ vậy, gia đình ông Cao Khả Bảo trú tại thôn Thác Đá, xã Ea Kuêh, Huyện Cư Mgar cũng đã “lặn lội” suốt 10 năm qua để kêu cứu nhưng không được giải quyết.

Ngày 3/11/2002, gia đình ông Bảo thực hiện ký kết hợp đồng giao khoán, chăm sóc, khai thác và tiêu thụ vườn cây với Lâm Trường Buôn Wing. Gia đình ông Bảo tiến hành chăm sóc từ năm 2002-2008 không có tranh chấp và cũng không nhận bất kỳ khoản đầu tư nào từ Công ty. Cùng thời điểm gia đình ông Bảo nhận khoán, còn có hộ ông Trần Mạnh Kiểm cũng ký hợp đồng với diện tích 1,35 ha, tuy nhiên ranh giới đất giữa hai hộ không được phân định rõ ràng. Không hiểu vì lý do gì mà Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing lại “đương nhiên” cho hộ ông Kiểm nhận toàn bộ số tiến chăm sóc và bảo quản trên diện tích 1,35ha đã giao cho hộ ông Cao Khả Bảo.

Ngày 22/9/2008, Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing đã ban hành Thông báo số 31/TB-CT yêu cầu ông Kiểm có trách nhiệm thanh toán lại toàn bộ số tiền chăm sóc theo đơn giá quy định của Công ty cho gia đình ông Cao Khả Bảo.

Dù gia đình ông Kiểm không thực hiện đúng theo thông báo của Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing, nhưng đến tháng 5/2018 ông Kiểm vẫn khai thác và cắt toàn bộ vườn cây cao su mà gia đình ông Bảo đang chăm sóc để chuyển đổi mục đích. Lúc này, gia đình ông Bảo mới “té ngửa” rằng Công ty TNHH MTV Lâm trường Buôn Wing đã chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bài đỏ đã được cấp cho ông Kiểm với diện tích 1,41ha.

10 năm trôi qua, gia đình ông Bảo vẫn chăm sóc và bảo quản trên diện tích được giao khoán. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing lại có thể “thản nhiên” chuyển đổi mục đích sử dụng đất “chồng chéo” như vậy?;…

Với hàng loạt “vấn đề” như vậy liên quan đến Công ty Lâm nghiệp Buôn Wing, thiết nghĩ rất cần sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng để giải quyết những nội dung phản ánh của các hộ dân nêu trên, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của họ, ổn định lòng dân tại Cư Mgar.

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc.

Nhóm PV