(NĐ&ĐS) - Từ ngày 1/7, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội (BHYT, BHXH) sẽ có những thay đổi về về số tiền đóng bảo hiểm.

Từ ngày 1/7 tới đây, những nội dung này sẽ được áp dụng theo Nghị định về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Nghị quyết 49/2017/QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.
 
Sau khi áp dụng mức lương cơ sở mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức đóng BHYT và BHXH của những đối tượng trên cũng được điều chỉnh tăng theo. Cụ thể:
bao hiem
Những thay đổi về tiền đóng BHYT, BHXH từ 1/7/2018. (Ảnh minh họa)
1. Số tiền đóng BHYT, BHXH có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới nêu trên như: mức đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4,5% = 62.550 đồng/tháng.
 
2. Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%.
 
3. Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.
 
4. Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.
 
5. Sồ tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng. 
Đại Lộc